METSON TARJOUS BELOITIN HUOLTOTOIMINNOISTA ON HYVÄKSYTTY

Helsinki, FINLAND


Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen, Valmetin, tekemä tarjous amerikkalaisen paperikonevalmistaja Beloitin tiettyjen liiketoimintojen ostamisesta on saanut velkojien komitean hyväksymisen. Tarjous koski Beloitin telapinnoitusliiketoimintaa, paperikoneiden varaosa- ja muuta huoltotoimintaa sekä pääosin siihen liittyvää paperikoneteknologiaa. Tarjouksen kohteena olleiden liiketoimintojen kauppahinnaksi tuli 160 miljoonaa dollaria (960 miljoonaa markkaa).

Huutokaupassa hyväksytty tarjous viedään vielä Beloitin omistavan Harnischfegerin velkasaneerausprosessin (ns. Chapter 11) mukaisen konkurssioikeuden hyväksyttäväksi, jonka käsittely on suunniteltu pidettäväksi ensi viikolla. Kauppa edellyttää myös kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet on maailman johtava sellu-, paperi-, jatkojalostus- ja levyteollisuuden tekniikan, järjestelmien ja laitteiden toimittaja. Liiketoiminta-alueen pro forma liikevaihto oli 11,6 miljardia markkaa (1,9 miljardia euroa) vuonna 1998 ja henkilöstön määrä noin 10 900.

Metso Oyj on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja, joka syntyi Rauman ja Valmetin fuusioituessa 1.7.1999. Kuitu- ja paperiteknologian lisäksi Metson muut liiketoiminta-alueet ovat automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Metso-konsernin pro forma liikevaihto oli 22 miljardia markkaa (3,7 miljardia euroa) vuonna 1998. Henkilöstön määrä oli noin 23 000. Metso Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.