METSO UUDISTAA STORA ENSON KARTONKIKONETTA 10 MILJOONALLA EU

Helsinki, FINLAND


Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet sekä automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue Neles Automation uudistavat Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaan kartonkikone KA4:ää. Uudistus toteutetaan marras-joulukuussa 2000. Tilaus, jonka arvo on noin 10 miljoonaa euroa (60 Mmk), perustuu Metson liiketoiminta-alueiden kokonaisosaamisen hyödyntämiseen.

Toimitus sisältää mm. laimennussäätöisen perälaatikon, tasoviirayksikön, monipuolisia apu- ja oheislaitteita sekä –järjestelmiä, koko koneen mekaaniset käytöt, sekä asennus-, käyntiinajo- ja koulutuspalveluita. Toimituksesta vastaa Valmetin Jyväskylän yksikkö. Kauppa käsittää lisäksi Neles Automationin toimittaman nelesDNA -prosessiautomaatiojärjestelmän sekä muutokset prosessi-informaatiojärjestelmään.

Nestepakkauskartonkia valmistavan koneen modernisoinnilla parannetaan ensisijaisesti kartongin painatusominaisuuksia. Uudistetun koneen vuosituotanto tulee olemaan noin
230 000 tonnia ja tuotannon neliöpainoalue 200 - 400 g/m².

Metso-konserni syntyi Rauman ja Valmetin fuusioituessa 1.7.1999. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet on maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden sekä jatkojalostus- ja levyteollisuuden tekniikan, järjestelmien ja laitteiden toimittaja. Neles Automation kehittää ja toimittaa prosessiautomaatioon ja virtauksensäätöön liittyviä ratkaisuja sellu-, paperi-, öljynjalostus-, petrokemian- ja kemianteollisuudelle sekä energian tuotantoon. Vuonna 1998 Metso-konsernin pro forma liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa (22 mrd mk) ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.