METSON HALLITUS ESITTÄÄ OSAKEOPTIOITA YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE

Helsinki, FINLAND


Metso Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt esittää 29.3.2000 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Metso-konsernin avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Rauma Investment Oy:lle avainhenkilöiden kannustamiseksi ja sitouttamiseksi. Optio-oikeuksilla on myös tarkoitus yhdenmukaistaa konsernin kannustusjärjestelmät siten, että Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n optionhaltijoille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa optionsa nyt annettaviin optioihin.

Yhtiökokoukselle esitetään, että optioiden määrä on 5 000 000 ja niillä on oikeus merkitä yhteensä enintään 5 000 000 osaketta. Tämä määrä vastaa Rauman ja Valmetin aikaisempien kannustusjärjestelmien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden yhteenlaskettua laimennusvaikutusta.

Optiotodistuksista 2 500 000 kappaletta merkitään kirjaimella A ja 2 500 000 kappaletta kirjaimella B. Osakkeen merkintähinta on kuusitoista (16) euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.3.2000 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti 1.4.2001 ja 1.4.2003 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 30.4.2005.

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöstöä työnantajaan siten, että työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen 1.4.2003 on henkilön tarjottava optioitaan takaisin yhtiölle ilman, että optioihin mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitettäisiin.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja, joka syntyi Rauman ja Valmetin fuusioituessa 1.7.1999. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1998 Metso-konsernin pro forma liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa (22 mrd mk) ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.LIITE
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksiMETSON HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

Metson hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaisi optio-oikeuksia Metso-konsernin avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Rauma Investment Oy:lle.

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Metso-konsernin avainhenkilöstölle sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöstön kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksilla on lisäksi tarkoitus yhdenmukaistaa konsernin kannustusjärjestelmät siten, että Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n optionhaltijoille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa omistamansa optiot nyt annettaviin optio-oikeuksiin. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöstöä työnantajaan.

Osakkeen merkintähinta on kuusitoista (16) euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 1.3.2000 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta ylittää selvästi yhtiön osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin Helsingin Pörssissä joulukuussa 1999 (12,65 euroa) sekä tammikuussa 2000 (14,98 euroa). Osakkeen kurssitaso on tällä hetkellä noin 15,50 euroa.

Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Kaikkiaan tähän ryhmään kuuluvat ja merkintään oikeutetut henkilöt omistavat alle 0,05 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 3,6 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Optioehdot ovat www-sivuilla (www.metsocorporation.com) otsikon "Lehdistölle" alla tämänpäiväisen tiedotteen liitteenä.