TV 2 PRESENTASJON ÅRSREGNSKAP 1999

Oslo, NORWAY


TV 2 AS avholder åpen pressekonferanse:

Sted: TV 2 huset, Karl Johansgt. 14, OSLO

Tid: MANDAG 21. FEBRUAR.Kl. 16.00


Under pressekonferansen vil foreløpige regnskapstall for 1999 presenteres og aktuelle prosjekter som selskapet arbeider med gjennomgås.