Styremøter i Aftonbladet og Svenska Dagbladet

Oslo, NORWAYAftonbladet Hierta har i regnskapet for 1999 avsatt SEK 35 mill. til førtidspensjoner og ekstraordinære avgangsvederlag.
Som en del av Svenska Dagbladets allerede vedtatte lønnsomhetstiltak ble det besluttet å sette i verk ytterligere tiltak med det mål å redusere kostnadene med SEK 50 mill. og øke inntektene med SEK 50 mill. Målsetningen er at resultatforbedringen på SEK 100 mill. skal få full effekt i år 2002. Kostnader forbundet med tiltakene belaster Schibsteds driftsregnskap med ca. SEK 30 mill. i 1999.
Det ble også vedtatt å etablere Svenska Dagbladet Venture AB. Selskapets forretningside er å investere i internettvirksomhet.