Hydro foreslår fabrikknedleggelser i Storbritannia, Sverige og FrankrikeNorsk Hydro annonserte 17 desember 1999 at selskapets i løpet av første halvår 2000 vil trappe ned sin europeiske gjødselvirksomhet gjennom nedleggelse av en million tonn årlig kapasitet for produksjon av nitratgjødsel. Dette utgjør ca. 20 prosent av Hydros totale nitratkapasitet og er et viktig ledd i arbeidet for igjen å gjøre Hydros gjødselvirksomhet lønnsom.

Hydro har nå presentert sine planer for nedleggelser til ansattes representanter og fagforeninger i samsvar med den fremgangsmåte som følger av nasjonale lover og regler. Denne plan går ut på permanent å redusere nitratgjødselproduksjonen i Immingham, Storbritannia, Landskrona, Sverige og Montoir, Frankrike. Den årlige reduksjon av nitratkapasitet ved disse anlegg vil bli henholdsvis 660 000 tonn, 200 000 tonn og 200 000 tonn, tilsammen mer enn en million tonn. Planen innebærer at det fortsatt vil være terminaloperasjoner alle tre steder.