Overtagelse av produksjonsvirksomheten til Tandberg Data AS

Billingstad, NORWAY


Oslo, 16.12.2002

Inntil 68 ansatte i Tandberg Data vil bli tilbudt ansettelse i Kitron Oslo. Overtagelsen vil medføre en bemanningsreduksjon ned til ca. 40 årsverk knyttet til denne produksjonen. Kostnadene knyttet til den planlagte nedbemanning dekkes av Tandberg Data. Avtalen innebærer ingen overtagelse av anleggsmidler.

Avtalen innebærer også at Tandberg Data og Kitron vil søke å realisere ytterligere kostnadssynergier, blant annet ved å videreutvikle relasjoner med underleverandører i lavkostland.
 
Kontaktperson hos Kitron for ytterligere spørsmål: Frode Berg, Tlf 916 97 114.
 
Billingstad, 16.12.02