Kitron overtar virksomhet fra Alcatel Norkrets

Billingstad, NORWAY


Alcatel Norkrets er kjent som et meget kompetent engineeringmiljø med bl.a. utvikling av kundespesifiserte elektroniske kretser (FPGA og ASIC), og betjener i dag flere store norske og internasjonale industribedrifter innenfor forsvarsteknologi og telecom. Kitron Development AS er sammen med sitt søsterselskap Kitron Development AB i Sverige et ledende elektronikk- og mekatronikk miljø i Skandinavia innenfor markedssegmentene forsvar, telecom, medisin og industri.

Fra og med 1. januar 2003 overtar Kitron Development AS ansettelsesansvaret for 25 sivilingeniører og ingeniører fra Alcatel Norkrets. I tillegg overtar Kitron Development eksisterende kundeforhold og utviklingsutstyr. Virksomheten overtas vederlagsfritt for Kitron Development AS.

Avtalen innebærer at Kitron Development AS styrker sin kompetanse innenfor områder som kun delvis var dekket tidligere. I tillegg til å styrke selskapets stilling innenfor de nevnte markedssegmentene vil avtalen dessuten tilføre Kitron Development langsiktige kundeforhold med tilhørende omsetning og bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Avtalen forventes å bidra positivt til selskapets resultater allerede fra overtagelsesdatoen 1. januar 2003.

For ytterligere opplysninger kontaktes:

Konsernsjef Frode Berg, mob. tlf. 916 97 114
Finansdirektør Morten Jurs, mob. tlf. 991 67 922


Billingstad 27.12.02