Avtale mellom Kitron og Consilium verdt inntil 10 MSEK

Billingstad, NORWAY


Avtalen dreier seg om en ny generasjonsfartøyslogg som måler ulike typer hastighet, etc. Consilium er markedsleder på fartøylogger og selskapet har forventninger om en fortsatt vekst innenfor dette området i de kommende år.

"Kitrons ressurser innenfor utvikling, produksjon og administrasjon har gjort et godt inntrykk på oss. Jeg vil også trekke frem Kitrons re-engineeringskonsept og økt fokus på sourcing som meget tiltalende og en viktig årsak til at vi valgte Kitron," sier Anders Boström, VD på Consilium AB.

Avtalen vil gi Kitron en omsetningsøkning på 5 til 10 MSEK de neste 12 måneder. Partene er enige om at avtalen kan videreføres og også videreutvikles etter dette.

Kontaktpersoner hos Kitron for ytterligere spørsmål:

- Konsernsjef Frode Berg, mobil 91 69 71 14
- Finansdirektør Morten Jurs, mobil 99 16 79 22


Billingstad, 10.02.03