Kitron Development har undertegnet ny avtale med GMT

Billingstad, NORWAY


Arbeidet har en ramme på 5,7 mill, hvorav 1,3 mill til produksjon av en større prøveserie ved Kitrons fabrikk på Røros. Ca 50% av dette totalbeløpet er bevilget av offentlig myndigheter, herunder SND og Landbruksdepartementet.

I løpet av sommeren 2003 skal det kjøres feltforsøk, bl.a. i Nannestad og Tynset. Prosjektet er møtt med stor interesse både fra landbruket, kjøttsamvirkene og Departementet.

Kontaktperson hos Kitron Development: Ole Christian Ruge, 4040 5757.

Pressemelding, Billingstad, 12.03.03