Mondo, ændret finanskalender

DENMARK


Mondo A/S ændrer hermed dato for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra den 14 marts 2007 til den 28. februar 2007.

Attachments

101297.pdf