LUNDIN MINING GÖR STRATEGISK INVESTERING I SANU RESOURCES


	3 januari 2007, (TSX: LUN; SSE: LUMI, AMEX: LMC) Lundin Mining Corporation (“Lundin Mining” eller “Bolaget”) kan i dag meddela att Bolaget har ingått ett finansieringsavtal med gruvbolaget Sanu Resources Ltd. (“Sanu”) som är ett publikt bolag, noterat på TSX Venture Exchange (TSX.V : SNU). Avtalet innebär att Lundin Mining har tecknat 4 000 000 units i Sanu, till ett pris om CAD 0,65 per unit, motsvarande en total investering om CAD 2 600 000 genom en icke-mäklad private placement. Avtalet är villkorat av myndigheternas godkännande.

	Varje unit i private placement-transaktionen utgörs av en stamaaktie och en icke-överlåtelsesebar köpwarrant, vilket också meddelades av Sanu den 27 december 2006. Varje warrant medger innehavaren att förvärva ytterligare en aktie i Sanu till ett pris om CAD 0,90 under en period om två år. Aktierna, inklusive de aktier som utfärdas genom inlösen av warrants, är inlåsta under en period av fyra månader efter stängning.

Intäkterma från denna private placement stärker Sanus rörelsekapital och Sanu avser att använda dessa medel till fortsatt utveckling av bolagets portfölj av prospekteringsrättigheter. Vid transaktionens slutförande kommer Lundin Mining att äga strax under 14 procent av stamaktierna i Sanu, och cirka 24 procent om Bolaget utnyttjar sina warrants, vilket gör Lundin Mining till Sanus störste aktieägare. 
 
 
 Sanu Resources Ltd.

Sanu är ett mineralprospekteringsbolag med fokus på förvärv och prospektering av basmetall- och guldfyndigheter i Afrika. Bolaget bedriver för närvarande prospektering i Eritrea, Burkina Fasu och Marocko. Prospekteringsprogrammen leds av geologerna Dr. Demetrius Pohl och Dr. Steven Olson. Av de 37 år som Dr. Pohl har varit verksam inom guld- och basmetallprospektering har han verkat 17 år på den afrikanska kontineneten. Dr. Olson har arbetat med guldprojekt i Kalifornien, Västafrika och Saudiarabien och var direkt involverad i upptäckterna av Golden Pridefyndigheten i Tanzania och Tongonfyndigheten i Elefenbenskusten. 
 
 Prospekteringsområdet

Eritreas geologi erbjuder unika möjligheter att påträffa nya betydande fyndigheter av vulkanogen massiv sulfid typ (VHMS) och skjuvzonsrelaterade guldmineraliseringar i senproterozoiska vulkaniska bergarter.

Flera nya polymetalliska, vulkanogena, massiva sulfidmineraliseringar (VHMS) har upptäckts på höglandet i närhet av Asmara, bland annat Emba Derhofyndigheten som upptäcktes av Sunridge Gold Corporation (TSX.V : SGC). Lundin Mining äger 17,3% av aktierna i Sunridge Gold Corp. Nyligen har VHMS-mineraliseringar, innefattande dels Bisha- och Harenafyndigheterna som ägs av  Nevsun Resources Ltd. (TSX/AMEX:NSU) , dels Hambok som ägs av Sanu, identifierats i Eritreas västra lågländer. Dessa nyligen upptäckta fyndigheter visar på den stora potential som finns i Eritrea. Sanu är idag den största innehavaren av prospekteringslicenser i Eritrea och omfattar en yta om mer än 2 600 kvadratkilometer. 
 
 
 Hambokfyndigheten

Lundin Mining har med stort intresse uppmärksammat Sanus upptäckt av den vulkanogena massiva koppar-zinkmineraliseringen Hambok inom Mogoraib River-licensen i västra Eritrea. Hambok är belägen cirka 15 km sydväst om Nevsuns Bishafyndighet och är den senast identifierade större VHMS-mineraliseringen i detta outvecklade sulfidmalmsbälte.

VHMS koppar-zinkfyndigheten Hambok upptäcktes vid uppföljning av regionala anomalier vilka identifierades vid tolkning av satellitbilder och markgeokemiska undersökningar. En silicifierad så kallad ”gossan-bildning” (oxiderad sulfidmineralisering) upptäcktes där mineraliseringen går i dagen. Fyndigheten kan följas med geofysik, och karraktäriseras som en elektromagnetisk ledande zon som sammanfaller med en kraftigt (1,2 milligal) positiv gravimetrisk anomali. Hittills har mineraliseringen undersökts med 43 diamantborrhål om totalt 7 382 meter vilka visar att den massiva sulfidmineraliseringen blir mäktigare mot djupet (upp till 76 meter tjock).

Massiv mineralisering har hittills påträffats längs 1 050 meter i strykningsriktningen och ned till 300 meter från markytan och är inte avgränsad vare sig mot djupet eller i strykningsriktningen. Mäktigare (>50 meter) sulfidmineralisering verkar förekomma längs en 500 meter lång zon som även innehåller högre genomsnittliga metallhalter  inklusive följande borresultat:


* HAM-006: 11 meter med halter om 7,4% Zn och 0,8% Cu
* HAM-022: 8 meter med halter om 6,2% Zn och 1,2% Cu
* HAM-045: 14 meter med halter om 7,5% Zn och 1,2% Cu

Hambok kan komma komma att visa sig vara en betydande koppar-zinkfyndighet då endast hälften av utsträckningen i den gravimetriska anomalin hittills har provborrats. Hambokanomalin utgör vidare endast en del av en längre trend av gravimetriska anomalier som sammanfaller med gynnsamma geologiska faktorer, vilket gör att möjligheten att finna ytterligare massiv sulfidmineralisering kan anses som mycket god. 
 
 Sanu har också identifierat mineralisering av VHMS-typ på andra platser, t.ex. vid Ashelliprojektet som är beläget 8 km sydväst om Hambok, där en koppar-zinkmineralisering påträffats under en guldförande rost/urlakningszon.

“En strategisk investering i Sanu ger oss möjlighet att delta i prospektering och utveckling av intressanta nya fyndigheter inom det polymetalliska bälte av vulkanogena, massiva sulfidmineraliseringar (VHMS) i västra Eritrea men också i lovande prospekteringsområden i Burkina Fasu och Marocko. Jag är imponerad av kvaliteten och resultaten som Sanus prospektering i Afrika har uppvisat. Tillsammans med Lundin Mining är vi övertygade om att Sanu kommer att fortsätta att uppvisa nya upptäckter i Afrika” kommenteterar Neil O’Brien, Vice President Exploration i Lundin Mining 

Dr. Demetrius Pohl, Kvalificerad Person i enlighet med National Instrument 43-101, och Sanus Vice President of Exploration, har godkänt den tekniska informationen i denna release.För ytterligare information, kontakta

Karl-Axel Waplan, Koncernchef & COO: +46 705 10 42 39
Catarina Ihre, Investor Relations, + 46 70 607 92 63
Neil O’Brien, Vice President Exploration + 46 70 233 55 54 
http://www.ngnews.se/pressreleases/press_download.asp?lngPrbId=46122"/>
 >Ladda ner bifogad fil