TeliaSonera: TeliaSonera ingår exklusivitetsavtal med dan...

FINLAND


Pressmeddelande 2007-01-04 TeliaSonera ingår exklusivitetsavtal med danska Merlin TeliaSonera har tecknat ett exklusivitetsavtal med den danska elektronikkedjan Merlin som har 48 butiker över landet. Avtalet innebär att Merlin endast kommer att sälja TeliaSoneras mobiltelefonitjänster i Danmark. TeliaSonera har nu tillgång till totalt 104 butiker i Danmark, inklusive exklusivitetsavtalet för de 48 Merlin-butikerna och TeliaSoneras egna 56 Telia-butiker, och stärker därmed sin position på den danska marknaden. Samarbetet med Merlin gör att kunderna lättare får tillgång till TeliaSoneras utbud lokalt. - Avtalet med Merlin gör oss mer tillgängliga för våra danska kunder i och med att vi utökar våra säljkanaler geografiskt i Danmark. Dessutom finns redan telekomkompetens i Merlin som sedan tidigare har stort fokus på TeliaSoneras mobiltelefonitjänster. Avtalet ger oss också större möjlighet att öka vår marknadsandel på den tuffa danska marknaden, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera AB. Merlin har sålt TeliaSoneras tjänster och produkter under varumärket Telia sedan 2004, men efter den 1 januari 2007 när avtalet trädde i kraft koncentrerar de sig enbart på Telias produktportfölj för tjänster och abonnemang. Ytterligare information till journalister lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30 TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2005 hade TeliaSonera 19 146 000 mobilkunder (69 887 000 inkl delägda bolag), 7 064 000 fasttelefonikunder (7 688 000 inkl delägda bolag) och 2 263 000 internetkunder (2 331 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Omsättning januari-december 2005 var 87,7 miljarder SEK och antalet anställda var 28 175. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/f.aspx?id=352013&fn=wkr0001.pdf