ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

SATAMA INTERACTIVE OYJ PÖRSSI-ILMOITUS  15.01.2007  KLO 16:00

Trainers' House Oy on tänään ilmoittanut Satama Interactive Oyj:lle, että
Trainers' House Oy:n 15.01.2007 tekemien osakekauppojen seurauksena sen
omistusosuus Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt
15% osuuden.

Trainers' House Oy omistaa nyt 6,884,650 kappaletta Satama Interactive Oyj:n
osakkeita, joka edustaa 16,849 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Satama
Interactive Oyj:n osakkeiden (SAI1V) kokonaismäärä on 40,861,808 kappaletta.


SATAMA INTERACTIVE OYJ

Martti Ojala
talousjohtaja


LISÄTIEDOT
Martti Ojala, talousjohtaja, puhelin 040-570 7920


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet