ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


SATAMA INTERACTIVE OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS     22.1.2007  KLO 14:00


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Nordea Bank AB (publ.)(rekisterinumero 516406-0120) on tänään ilmoittanut Satama
Interactive Oyj:lle, että sen suomalaisella tytäryhtiöllä Nordea Pankki Suomi
Oyj:llä (1680235-8) ollut Satama Interactive Oyj:n osakkeita koskeva
termiinisopimus erääntyi 19.1.2007, jolloin Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistus
laski 1,500,000 osakkeella. Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus Satama
Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski alle 1/10. Nordea Pankki
Suomi Oyj omistaa nyt 3,819,036 Satama Interactive Oyj:n osaketta vastaten 9,35%
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.
Nordea Pankki Suomi Oyj:lla on voimassa olevia Satama Interactive Oyj:n osaketta
koskevia johdannaissopimuksia, joiden erääntyessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus
Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle
1/20.

Satama Interactive Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 40,861,808 kappaletta.


SATAMA INTERACTIVE OYJ
Martti Ojala

Talousjohtaja

LISÄTIEDOT
Martti Ojala, talousjohtaja, puhelin 040 570 7920

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet