OASMIA: OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) PLANERAR ATT BYTA TILL NOTERAD BÖRSLISTA

Uppsala, SWEDEN


Oasmia har varit noterat på NGM Nordic MTF sedan 30 december 2005. Mot bakgrund
av företagets starka tillväxt och utveckling samt önskemål från både
institutionella och privata investerare, initierar Oasmia nu ett byte till en
noterad börslista. Företaget kommer inom den närmaste framtiden att utvärdera
de olika alternativ som föreligger för att kunna återkomma med slutligt beslut
om den framtida noteringen under mars 2007. 

För mer information, kontakta:

Oasmia Pharmaceutical AB, +46 18 505440 eller info@oasmia.com

Oasmia Pharmaceutical (publ) är ett läkemedelsbolag baserat på de senaste
koncepten inom bioorganisk kemi. Affärsidén är att förbättra behandlingen av
allvarliga sjukdomar, med fokus på onkologi. Detta sker genom utveck-ling av
semi-syntetiserade substanser som utvecklats inom Oasmia till en ny generation
effektiva läkemedel för olika terapiområden. Oasmia är noterat på NGM Nordic
MTF. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com 

Attachments

file25.pdf