ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


SATAMA INTERACTIVE OYJ         PÖRSSI-ILMOITUS     14.2.2007, KLO 16.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Nordea Bank AB (publ.)(rekisterinumero 516406-0120) on tänään ilmoittanut Satama
Interactive Oyj:lle, että sen suomalainen tytäryhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj
(1680235-8) on 13.2.2007 ostanut 1.450.000 Satama Interactive Oyj:n osaketta ja
Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on noussut yli 1/10. Nordea Pankki Suomi Oyj omistaa nyt 5.169.036
Satama Interactive Oyj:n osaketta vastaten 12,65 % yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n hankkimat Satama Interactive Oyj:n osakkeet liittyvät
termiinikauppoihin, jotka erääntyvät kesäkuussa ja joulukuussa 2007. Termiinien
erääntyessä kesäkuussa 2007 Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Satama Interactive
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/10 ja termiinien
erääntyessä joulukuussa 2007 omistusosuus tulee laskemaan alle 1/20.SATAMA INTERACTIVE OYJ

Martti Ojala
Talousjohtaja

LISÄTIEDOT
Martti Ojala, talousjohtaja, puhelin 040 570 7920

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet