Totalbanken, årsregnskabsmeddelelse 2006

Aarup, DENMARK


Historisk resultat i Totalbanken på 87,6 mio.kr. før skat. 

Primo egenkapitalen forrentes med 37,4% før skat. Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 15,8 mio.kr. (14,5%). Årets udlånsvækst er på 39%. 

Forslag til generalforsamlingen om aktiesplit 1:5. 

Bestyrelse og direktion anser resultatet for meget tilfredsstillende.

Attachments

103168.pdf