Yhtiökokouskutsu

Helsinki, FINLAND


   SSK Suomen Säästäjien PÖRSSITIEDOTE 16.2.2007 klo 9:15
   Kiinteistöt Oyj

   YHTIÖKOKOUSKUTSU

   SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
   varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 9. päivänä
   maaliskuuta 2007 klo 13 Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41 Pori.

   Kokouksessa käsitellään:

   Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat sekä hallituksen ehdotus
   yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227.918,55 euroa eli 0,15 euroa per
   osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan.
   Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2007. Hallitus esittää
   yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.3.2007 alkaen.

   Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 1.3.2007 alkaen osakkeenomistajien
   nähtävillä osoitteessa SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj c/o
   Lakiasiaintoimisto Juusela & Pirilä, Antinkatu 12 B, 28100 Pori.
   Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset
   asiakirjoista.

   OWH-Yhtiöt Oy, joka edustaa yli 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä,
   on ilmoittanut tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
   yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
   PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
   27.2.2007 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
   pitämään yhtiön osakasluetteloon.

   Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
   viimeistään keskiviikkona 7.3.2007 ennen klo 16.00 kirjallisesti
   osoitteeseen SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto
   Juusela & Pirilä, Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon (02)
   6336 533 / Ilpo Pirilä tai sähköpostilla ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai
   faksilla numeroon (02) 6336 018. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
   toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

   Porissa helmikuun 16. päivänä 2007

   SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
   Hallitus