Årsregnskabsmeddelelse for 2006

DENMARK


•	Mondo-koncernens  konsoliderede omsætning blev i 2006 på DKK 53.5 mio.,
hvilket er på niveau med selskabets udmelding i forbindelse med
børsintroduktionen oktober 2006. 

•	Væksten i omsætningen (organisk) svarer til en årlig vækst på 9,8 %. Dette
vurderes at være 2-3 % højere end den generelle vækst i markedet . 

•	Resultatet af primær drift før afskrivninger (EBITDA) steg med 71% til DKK
5.3 mio. i forhold til DKK 3.1 mio. 2005. 

•	Resultatet af primær drift (EBIT) er DKK 1.8 mio., hvilket giver en
overskudsgrad på 3.3 %. Dette er på niveau med selskabets forventninger ved
børsintroduktionen i oktober 2006. EBIT i 2005 var DKK 0,5 mio. 

•	Mondo A/S' egenkapital er som konsekvens af årets resultat og den gennemførte
børsintroduktion steget til DKK 39.4 mio. Årets resultat svarer til en
forretning af egenkapitalen på 14,9 %. 

•	I 2007 forventes en omsætning på lidt over DKK 100 mio. og et resultat af
primær drift (EBIT) på DKK 5-7 mio. uden at medregne påvirkninger fra
yderligere forventede opkøb. 

Attachments

fondbrsmeddelelse nr  4 280207 mondo.pdf