Omien osakkeiden hankinnan päättyminen 7.3.2007


Comptel Oyj:n 14.2.2007 ilmoittama omien osakkeiden hankinta on saatettu
päätökseen. Comptel on hankkinut Helsingin pörssin kautta 21.2. - 6.3.2007
välisenä aikana 410.000 omaa osakettaan noin 1,93 euron keskihintaan.
Osakkeiden kokonaishankintahinta on noin 791 425 euroa. 

Tehtyjen hankintojen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 410.000 Comptelin osaketta.

COMPTEL OYJ
Sami Erviö
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet