Yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen
   yhtiökokous pidettiin perjantaina 9.päivänä maaliskuuta
   2007 Porissa.
   
   Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2006 päättyneen
   tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä
   konsernituloslaskelman ja konsernitaseen.
   
   Yhtiökokous päätti että osinkoa jaetaan 227 918,55
   euroa eli 0,15 euroa per osake ja että loppuosa
   voitosta kirjataan taseen omaan pääomaan.
   
   Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2007 ja osingon
   maksupäivä on 21.3.2007.
   
   Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle.
   
   Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta
   palkkiota.
   
   Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun
   mukaan.
   
   Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi
   tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-
   Yhteisö.
   
   
   Porissa maaliskuun 9. päivänä 2007
   
   SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
   
   Ilpo Pirilä
   Toimitusjohtaja
   
   JAKELU
   Helsingin Pörssi
   Rahoitustarkastus
   Keskeiset tiedotusvälineet