Johdon osavuotisten selvitysten aikataulu vuonna 2007

Helsinki, FINLAND


SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiö
julkista osavuosikatsauksia kuluvan tilikauden kolmelta ja yhdeksältä
ensimmäiseltä kuukaudelta. Osavuosikatsausten sijaan yhtiö julkistaa johdon
osavuotiset selvitykset. Johdon osavuotiset selvitykset julkistetaan 10.5.2007
ja 9.11.2007. 

Perusteluna päätökselle on se, että listayhtiö voi antaa johdon osavuotisen
selvityksen tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta
osavuosikatsauksen asemesta silloin, kun yhtiön liikkeeseen laskettujen
osakkeiden markkina-arvo on enintään 75 miljoonaa euroa. SSK Suomen Säästäjien
Kiinteistöt Oyj:n osakkeiden markkina-arvo on noin 6,3 miljoonaa euroa. 

Osavuosikatsaus kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta (ns. puolivuosikatsaus)
julkistetaan aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti 31.8.2007 

Porissa maaliskuun 14. päivänä 2007

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ilpo Pirilä
ToimitusjohtajaJakelu
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet