ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


SATAMA INTERACTIVE OYJ	PÖRSSITIEDOTE 15.3.2007


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Erikoissijoitusrahasto eQ
Pikkujättiläiset, Sijoitusrahasto eQ Nexus ja Sijoitusrahasto Fides New Media
ovat tänään ilmoittaneet Satama Interactive Oyj:lle, että niiden yhteenlaskettu
omistusosuus Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut
yli 1/20. Rajan ylittyminen on seurausta 15.3.2007 tapahtuneesta Fides
Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen hallinnon siirrosta eQ
Rahastoyhtiölle. 

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien em. sijoitusrahastojen osakkeenomistus
Satama Interactive Oyj:ssä on yhteensä 2 370 000 osaketta, jotka edustavat
5,75% Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Omistus jakautuu sijoitusrahastojen kesken seuraavasti:

Erikoissijoitusrahasto eQ Pikkujättiläiset 1 300 000 osaketta
Sijoitusrahasto eQ Nexus 180 000 osaketta
Sijoitusrahasto Fides New Media 890 000 osaketta


SATAMA INTERACTIVE OYJ

Martti Ojala
Talousjohtaja


LISÄTIEDOT
Martti Ojala, talousjohtaja, puhelin 040 570 7920

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet