Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital

Broendby, DENMARK


Den Nordiske Børs                                
Nikolaj Plads 6				                               
1007 København K				                              


Den 16. marts 2007                               
					Meddelelse nr. 4                              

Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital         
Som følge af at en række medarbejdere har meddelt, at de ønsker at udnytte deres
tegningsretter fra det optionsprogram, der blev tildelt i 2003 og 2004, udvides 
NKT Holdings aktiekapital med 61.355 stk. aktier à nominelt DKK 20.       
Aktiekapitalen forhøjes således med i alt nominelt DKK 1.227.100.        

2.200 stk. aktier tegnes på grundlag af tegningsretter udstedt i 2003, som   
nærmere beskrevet i fondsbørsmeddelelse nr. 3 dateret 6. januar 2003. Aktierne 
tegnes til DKK 63,1 per aktie à nominelt DKK 20.                

59.155 stk. aktier tegnes på grundlag af tegningsretter udstedt i 2004, som   
nærmere beskrevet i fondsbørsmeddelelse nr. 3 dateret 9. januar 2004. Aktierne 
tegnes til DKK 116,5 per aktie à nominelt DKK 20.                

Den registrerede aktiekapital vil efter forhøjelsen omfatte i alt 23.561.355  
stk. NKT aktier à nominelt DKK 20 svarende til en aktiekapital på i alt nominelt
DKK 471.227.100.                                

Kapitalforhøjelsen bliver registreret i §3 i NKTs vedtægter.          

Følgevirkninger                                 
De nye aktier vil bære ret til udbytte fra tidspunktet for registrering hos   
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Da registrering vil ske inden selskabets    
ordinære generalforsamling den 11. april 2007 indebærer dette, at aktierne bærer
ret til udbytte for regnskabsåret 2006. Den udbyttesum, som NKTs bestyrelse   
indstiller til godkendelse på den ordinære generalforsamling, vil således blive 
forøget fra DKK 235.000.000 til DKK 235.613.550.                

Den ovenfor beskrevne kapitalforhøjelse har ingen påvirkning på NKT koncernens 
resultatforventninger for 2007.                         

Udnyttelse af yderligere tegningsretter                     
Den ovenfor beskrevne kapitalforhøjelse repræsenterer udnyttelse af 37,9 % af de
tegningsretter, som NKTs medarbejdere har mulighed for at udnytte i perioden  
frem til den 15. april 2007.                          
Det skønnes derfor, at det indenfor den nærmeste fremtid vil blive aktuelt at  
gennemføre yderligere forhøjelse af NKTs aktiekapital, som følge af en mulig  
udnyttelse af de 100.614 tegningsretter, som endnu er udestående fra 2002, 2003 
og 2004.                                    

Evt. Spørgsmål                                 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, bedes disse rettet til    
undertegnede på                                 
telefon 4348 2000.                               

Med venlig hilsen                                
NKT Holding A/S                                 
Thomas Hofman-Bang                               
Administrerende direktør

Attachments

udnyttelse_af_tegningsretter_marts_07_dk_4.pdf