SATAMA INTERACTIVE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


SATAMA INTERACTIVE OYJ, PÖRSSITIEDOTE 		          

                
Satama Interactive Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2007.
Yhtiökokouksessa oli edustettuna 33,38% osakkeista ja äänivallasta. 
                      
Yhtiökokouksen päätökset: 
                           
1                                        
Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.                 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2006 - 31.12.2006 ei jaeta osinkoa. 
 
2                                        
Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus. 
      
3                                        
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.  
            
4                                        
Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Manne Airaksinen, Aarne Aktan, Timo  
Everi ja Matti Vikkula. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Petteri Terho ja
Jari Sarasvuo.  
                               
5                                        
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö            
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Marjomaa, 
KHT.                                      

6                                        
Hallituksen jäsenen palkkioksi päätettiin 2000 euroa kuukaudessa ja       
puheenjohtajan palkkioksi 4000 euroa kuukaudessa.  
              
7                                        
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.  
 
8                                        
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen antaa hallitukselle valtuutus    
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. 
                
9                                        
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen antaa hallitukselle valtuutus    
päättää yhtiön osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä  
erityisten oikeuksien antamisesta.  
                     
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedottella
28.2.2007. 
                   
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi  
puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.                        


SATAMA INTERACTIVE OYJ                             

Jarmo Lönnfors                                 
toimitusjohtaja                                 

LISÄTIETOJA                                   
Martti Ojala, talousjohtaja, 0207 581 637                    

JAKELU                                     
HEX Helsingin Pörssi                              
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.satama.fi - Sijoittajille