Persiskirstys akcijų paketai tarp didžiųjų „Invaldos“ akcininkų

Vilnius, LITHUANIA


AB „Invalda“ pagrindinių akcininkų valdomi akcijų paketai vienerių metų bėgyje
turėtų keistis - sumažinti turimus akcijų paketus ir, pasitraukus iš aktyvios
veiklos, tapti finansiniais investuotojais nutarė Alvydas Banys ir Dailius
Juozapas Mišeikis. 
Kiti didieji bendrovės akcininkai - Darius Šulnis, Vytautas Bučas bei UAB
„Nenuorama“ - ketina didinti savo turimus „Invaldos“ akcijų paketus. 

Darius Šulnis
Prezidentas
+370 5 273 48 76