Dėl AB "Invalda" akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, LITHUANIA


Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2007 m. balandžio 27 d. 10 val.
viešbutyje „Holiday Inn“, adresu Šeimyniškių g. 1, Vilnius, sušaukti eilinį
visuotinį akcinės bendrovės „Invalda“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas
Šeimyniškių g. 3, Vilnius) akcininkų susirinkimą. 
Akcininkų registravimo pradžia 9:30 val.
Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. balandžio 20 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. 2006 metų konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Konsoliduotos 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. Bendrovės 2006 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

Darius Šulnis
Prezidentas
+370 5 273 48 76