Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer

Aarhus N, DENMARK


Københavns Fondsbørs A/S                            
Nikolaj Plads 6                                 
1067 København K                                Randers, den 29. marts 2007                          
Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007                        
                                  


Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer  

Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende    
Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind   
Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har   
modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere den 29. marts 2007.     


--------------------------------------------------------------------------------
| Navn:             | Svend Åge D. Andersen            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for    | Medlem af Vestas Wind Systems A/S'     |
| Ledende Medarbejder:      | bestyrelse                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder:           | Vestas Wind Systems A/S           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode):     | DK0010268606                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse:   | Aktier                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter:    | Salg                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato:          | 29. marts 2007               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er | Københavns Fondsbørs            |
| gennemført:          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer:  | 292                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede | DKK 89.206,00                |
| værdipapirer:         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------


Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,  
tlf. 9730 0000.                                 


Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Attachments

070329-mfkdk-11.pdf