Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių

Vilnius, LITHUANIA


-------------------------------------------------------------------------------
|             |    2007-03-28    |             |
-------------------------------------------------------------------------------
|             | (pranešimo data)    |             |
-------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|  Dailius Juozapas Mišeikis, valdybos narys                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba emitento vadovas, su |
| kuriuo pranešėjas susijęs)                          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Akcinė bendrovė „Invalda“, į.k. 121304349, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.   |
|               Šeimyniškių g. 3                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas)            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VP   | VP | VP | Bendr | Sando | Sando | Sandor | Sando | Atsis | Asmen |
| pavadi | skai | kai |  a  | rio | rio |  io  | rio | kai-t |  s  |
| nimas, | čius | na, | sando | tipas | rūšis | sudary | vieta | ymo | kateg |
| klasė, | ,  | Lt | rio | (įgij |    |  mo  |  *  | forma | orija |
| ISIN  | vnt. |   | vertė | imas |    | data |    |    | **  |
| kodas |   |   | , Lt | ar  |    |    |    |    |    |
|    |   |   |    | perle |    |    |    |    |    |
|    |   |   |    | idima |    |    |    |    |    |
|    |   |   |    | s)  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB   | 100 | 12, | 1 282 | įgiji | pirki | 2007- | AUTO | pinig | 1.2. |
| „Inval |   | 82 | ,00  | mas | mas-p | 03-27 |    | ai  |    |
| da“  |   |   |    |    | ardav |    |    |    |    |
| PVA  |   |   |    |    | imas |    |    |    |    |
| LT000 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 01022 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 79   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


                Dailius Juozapas Mišeikis / _____________________
                                   (parašas)	

*                                        
AUTO - reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;     
TS - reguliuojamoje rinkoje sudarytas tiesioginis sandoris;           
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris.             

**                                       
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1. punkte):           
1.1. Bendrovės vadovas;                             
1.2. Valdybos narys;                              
1.3. Stebėtojų tarybos narys;                          
1.4. Kitas darbuotojas.                             
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2.  
punkte):                                    
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis;                         
2.2. Vaikas, įvaikis;                              
2.3. Kitas asmuo;                                
2.4. Juridinis asmuo.

Attachments

ivl_vadovu sandoriai_miseikis_20070328.pdf