Ordinær generalforsamling den 12 april 2007

DENMARK


Der har i dag været afholdt ordinær generalforsamling i Mondo A/S. På
generalforsamlingen blev følgende besluttet: 

•  Godkendelse af selskabets reviderede årsrapport 2006, herunder godkendelse
   af honorar til bestyrelsen. 
•  Beslutning om overførsel af årets resultat til næste regnskabsår.
•  Genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte
   bestyrelsesmedlemmer: 
   Morten Steen Jørgensen, Lars Laier Henriksen og Martin von Haller Grønbæk. 
•  Genvalg af selskabets revisor, Horwath Revisorerne.
•  Beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 545.000
   aktier i á 1 kr. som vederlag til erhvervelse 5,26% af aktierne i Mondo
   Solutions A/S og opnåelse af 100% ejerskab. 
•  Beslutning om generel bemyndigelse til bestyrelsen frem til 1. april 2012
   at forhøje selskabets aktiekapital med indtil DKK 25.000.000 og
   forlængelse af perioden for bemyndigelsen ”Kapitalforhøjelse i
   forbindelse med opkøb eller lignende” til 1. april 2012.

Attachments

fondbrsmeddelelse nr 7 171106 mondo.pdf