Status på patentstridigheder med Enercon GmbH, Aloys Wobben

Aarhus N, DENMARK


Københavns Fondsbørs A/S                            
Nikolaj Plads 6                                 
1067 København K                                


Randers, den 12. april 2007                          
Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007                        

Status på patentstridigheder med Enercon GmbH, Aloys Wobben 
                                   
I fondsbørsmeddelelserne nr. 27/2005 af 19. august 2005, 30/2005 af 16.     
september 2005, 39/2005 af 22. november 2005, 22/2006 af 5. april 2006 og    
12/2007 af 2. april 2007, har Vestas Wind Systems A/S informeret om forskellige 
patentstridigheder med hr. Aloys Wobben/Enercon GmbH. Hr. Aloys Wobben påstår, 
at Vestas Wind Systems A/S krænker forskellige patenter, primært om       
tilslutningsbetingelser til forsyningsnettet, men også på andre på tekniske   
områder.                                    

Inden for området tilslutningsbetingelser til forsyningsnettet har hr. Aloys  
Wobben indledt retssager i England & Skotland, Holland og senest i Canada. Der 
er endnu ikke afsagt dom i nogen af disse sager, og der er intet nyt at     
rapportere i forhold til tidligere meddelelser.                 

Inden for andre tekniske områder har hr. Aloys Wobben indledt retssager i    
Tyskland:                                    

I en sag om gyldigheden af hr. Aloys Wobbens patent på lynafledning har Vestas 
Wind Systems A/S vundet i to retsinstanser (sagen verserer for den tyske    
højesteret, hvor hr. Aloys Wobben gør gældende, at den trufne afgørelse lider af
formelle fejl). Såfremt Vestas Wind Systems A/S også vinder i den tyske     
højesteret, hvilket forventes, vil den relaterede krænkelsessag, i hvilken hr. 
Aloys Wobben påstår, at Vestas Wind Systems A/S krænker nævnte patent, også   
blive vundet af Vestas Wind Systems A/S.                    

I en sag om gyldigheden af hr. Aloys Wobbens patent på tårnsvingninger har   
Vestas Wind Systems A/S vundet i alle tre retsinstanser.            

Endelig har Vestas Wind Systems A/S i Tyskland i en sag om gyldighed af et af  
hr. Aloys Wobbens patenter inden for området tilslutningsbetingelser til    
forsyningsnettet (frekvens-kontrol) vundet ved den tyske patentdomstol (sagen  
verserer for den tyske højesteret, hvor hr. Aloys Wobben ligeledes gør gældende,
at den trufne afgørelse indeholder formelle fejl).               

Der er for tiden ikke yderligere kommentarer til sagerne.            

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen ved Vestas Wind Systems A/S,  
eller til Peter Wenzel Kruse, chef for Kommunikation og IR hos Vestas Wind   
Systems A/S, telefon 9730 0000.                         

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Attachments

070412-mfkdk-15.pdf