Dėl 2006 m. audituotų finansinių rezultatų paskelbimo

Vilnius, LITHUANIA


AB “Invalda” valdyba patvirtino bendrovės 2006 m. finansinės atskaitomybės
projektą su 28,8 mln. Lt (8,34 mln. EUR) grynuoju pelnu ir 2006 m.
konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą su 66,5 mln. Lt (19,25 mln.
EUR) grynuoju konsoliduotu pelnu ir 58,5 mln. Lt (16,94 mln. EUR) grynojo pelno
dalimi tenkančia motininės įmonės akcininkams. 

Auditoriaus išvada, 2006 m. audituota finansinės atskaitomybė ir konsoliduotas
metinis pranešimas bus paskelbti bendrovės interneto tinkalapyje
http://www.invalda.lt ir Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklapyje
http://www.baltic.omxgroup.com iš karto, kai tik juos pateiks bendrovės
auditoriai. 

Darius Šulnis
Prezidentas
+370 5 273 48 76