Dėl audituotų 2006 metų finansinių ataskaitų ir konsoliduoto metinio pranešimo

Vilnius, LITHUANIA


Skelbiami 2006 metų audituotos finansinės ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus
išvada, konsoliduotas metinis pranešimas ir pranešimas apie Vilniaus vertybinių
popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymąsi (žr.
prisegtą bylą). Šie dokumentai taip pat paskelbti
www.apranga.lt/investuotojams. 

Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801

Attachments

apranga ifrs lt 2006.pdf