Indberetning om ændringer i aktiebesiddelse

Broendby, DENMARK


Med henvisning til bestemmelserne i ”Lov om værdipapirhandel” § 28a skal vi
oplyse, at vi har modtaget meddelelse fra ”ledende medarbejdere” om deres
erhvervelse af aktier i NKT Holding A/S ved udnyttelse af tegningsretter.
Dispositionerne fremgår af følgende oversigt: 
				
Navn:	Thomas Hofman-Bang
Stilling	Adm. direktør
Udsteder:	NKT Holding A/S
Fondskode:	DK 0010287663
Værdipapirets betegnelse:	Aktier
Transaktionens karakter:	Udnyttelse af tegningsretter
Erhvervelsesdato:	19. april 2007
Antal erhvervede værdipapirer (styk)	22.000
Anskaffelsespris i  DKK	2.343.000

Navn:	Søren Isaksen
Stilling	Koncerndirektør
Udsteder:	NKT Holding A/S
Fondskode:	DK 0010287663
Værdipapirets betegnelse:	Aktier
Transaktionens karakter:	Udnyttelse af tegningsretter 
Erhvervelsesdato:	19. april 2007
Antal erhvervede værdipapirer (styk)	22.000
Anskaffelsespris i DKK	2.343.000

Adm. direktør Thomas Hofman-Bang ejer herefter i alt 28.000. stk. NKT aktier,
og koncerndirektør Søren Isaksen ejer herefter i alt 27.275 stk. NKT aktier. 

Yderligere oplysninger
De er velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 4348 2000, såfremt De
måtte have spørgsmål til ovenstående. 

Med venlig hilsen
NKT Holding A/S
Thomas Hofman-Bang
Administrerende direktør

Attachments

insiderindberetning_0407_dk_7.pdf