Valdybos sprendimas dėl obligacijų emisijos

Vilnius, LITHUANIA


APB „Apranga“ valdybos posėdis patvirtino tokias obligacijų emisijos sąlygas:

SVP vieneto nominali vertė - 100 (vienas šimtas) litų;
SVP metinių palūkanų dydis - IRS*+1,25%;
Emisijos platinimo laikotarpis - 2007 m. birželio 5 d. - 2007 m. birželio 15 d.;
Emisijos galiojimo pradžia - 2007 m. birželio 16 d.;
Emisijos trukmė 730 dienų;
Emisijos išpirkimo data - 2009 m. birželio 15 d.;
Vienos obligacijos išpirkimo kaina  - 100 (vienas šimtas) litų;
SVP tipas - atkarpos obligacijos;
Emisijos valiuta - Litai;
Atkarpos - 2008 06 16 - atkarpa tenkanti vienai obligacijai apskaičiuojama
pagal formulę: (IRS*+1,25%)*100 litų; 2009 06 15 - atkarpa tenkanti vienai
obligacijai apskaičiuojama pagal formulę: (IRS*+1,25%)*100 litų; 
Emisijos nominalioji vertė - 20.000.000 litų (5.792.400 eurų);
Kredito rizika - emitento rizika, be papildomo apdraudimo;
Emisijos organizatorius - AB SEB Vilniaus bankas;
Emisijos platinimo būdas - viešas platinimas;
SVP antrinė apyvarta - SVP numatoma įtraukti į VVPB Skolos VP prekybos sąrašą.

* dviejų metų standartinio IRS (Interest rate swap) bus nustatomas paskutinės
emisijos platinimo dienos pabaigoje (16 val. pagal Reuters informacinės
sistemos puslapyje EURIRS pateiktą pirkimo-pardavimo kotiruočių vidurkį). 

Vaidas Savukynas
Finansų ir ekonomikos direktorius
(8-5) 2390 843