Dėl valdybos pirmininko išrinkimo

Vilnius, LITHUANIA


Atsižvelgiant į tai, kad Alvydas Banys nuo gegužės 3 d. atsistatydino iš AB
„Invalda“ valdybos pirmininko ir valdybos nario pareigų, gegužės 9 d.
įvykusiame valdybos posėdyje AB „Invalda“ valdybos pirmininku išrinktas
Vytautas Bučas. 
Naujo valdybos nario rinkimas artimiausiame akcininkų susirinkime nenumatomas
ir bendrovės valdybą sudarys trys nariai - Vytautas Bučas, Dailius Juozapas
Mišeikis ir Darius Šulnis. 
Informaciją apie valdybos narius galima rasti bendrovės tinklapyje
http://www.invalda.lt/lt/main/apie_bendrove/valdymas/valdyba 

Darius Šulnis
Prezidentas
+370 5 273 48 76