Audituoti AB „Invalda“ 2006 metų veiklos rezultatai ir metinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


2006 m. grynojo audituoto konsoliduoto pelno dalis tenkanti „Invaldai“ - 65,5
mln. Lt (18,97 mln. EUR), o visos grupės grynasis audituotas konsoliduotas
pelnas - 75,6 mln. Lt (21,9 mln. EUR). 
Konsoliduotas audituotas rezultatas skiriasi daugiau negu 10 proc. nuo anksčiau
skelbtos 58,5 mln. Lt (16,94 mln. EUR) preliminarios grynojo pelno dalies
tenkančios „Invaldai“ ir 66,5 mln. Lt (19,26 mln. EUR) preliminaraus
konsoliduoto grupės pelno. Esminę įtaką skirtumui turėjo tai, jog AB „Sanitas“
ir AB „Kauno tiltai“ audito metu yra klasifikuotos kaip asocijuotos, o ne
dukterinės įmonės. 

„Invaldos“ 2006 m. grynasis audituotas pelnas 28,8 mln. Lt (8,34 mln. EUR).

Kartu skelbiama: Audito ataskaita, konsoliduotas metinis pranešimas kartu su
informacija apie Bendrovių valdymo kodekso laikymąsi 

Raimondas Rajeckas
Vyr. finansininkas
+370 5 263 61 29

Attachments

metinis pranesimas_2006_invalda lt.pdf ab invalda 2006 fs lt.pdf