Johdon osavuotinen selvitys

Helsinki, FINLAND


Johdon osavuotinen selvitys ajalla 1.1. - 10.5.2007 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n toiminta on katsauskauden aikana
käsittänyt konserniin kuuluvien toimitilojen vuokraamisen. 

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konserniin kuuluvat 100 prosenttisesti
omistetut Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City. Lisäksi
konserniin kuuluu toimimaton SSK Interpori Oy. 

Kiinteistö Oy Antintori on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka omistaa Porissa
2339 m2:n suuruisen tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m2:n toimisto-,
hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja
paikat tällä hetkellä noin 55 autolle. 
Kiinteistöyhtiön kaikki tilat on vuokrattu. Suurin yksittäinen vuokralainen on
Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3500 m2 hotelli- ja ravintolatilaa. 
Kiinteistöyhtiön toimistotiloissa on vuokralla tällä hetkellä 7 eri
vuokralaista. 

Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla
sijaitsevan 691 m2:n suuruisen liikekiinteistön, joka on kokonaan vuokrattu. 

Vuokratuotot ovat katsauskautena kertyneet suunnilleen edellisen vuoden tason
mukaisesti. Katsauskauden aikana (tammi-huhtikuun) vuokratuottojen muodostama
liikevaihto oli noin 183 teur (173 teur) 

Tämän hetkisen arvion mukaan kuluvan tilikauden tulos muodostuu vuoden 2006
tulosta olennaisesti pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2006 saatiin
SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä hallintopalkkiotuottoja 109 teur, osinkotuottoja
63 teur ja myyntivoittoa 500 teur. 

Yhtiön likviditeetti on hyvä eikä yhtiöllä ole pankkilainoja.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.3.2007

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
9.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä
myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osinkoa päätettiin maksaa 0,15 euroa
per osake eli yhteensä 227.918,55 euroa. Osinko maksettiin 21.3.2007. 

YHTIÖN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Yhtiön hallitukseen kuuluvat ekonomi Esa Haavisto (puheenjohtaja),
diplomi-insinööri Nino Grönroos, (varapuheenjohtaja) ja varatuomari Jorma
Tirri. 

Yhtiön toimitusjohtajana toimii varatuomari Ilpo Pirilä.

Yhtiön tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä
päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mika Kaarisalo, KHT. 

Yhtiöllä ei ollut palveluksessaan henkilökuntaa.
 
KAUPANKÄYNTI

Katsauskaudella osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 9 187 kpl, 38 087
eurolla. Osakkeen hinta vaihteli 4,02 eurosta 4,27 euroon. 

AML:N 2:9 §:N MUKAISET ILMOITUKSET

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:lle ei tehty arvopaperimarkkinalain 2.
luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia ajalla 1.1.-10.5.2007. 

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Porissa toukokuun 10. päivänä 2007


SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Esa Haavisto		Ilpo Pirilä