Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer

Aarhus N, DENMARK


Københavns Fondsbørs A/S                            
Nikolaj Plads 6                                 
1067 København K                                Randers, den 15. maj 2007                           
Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2007                        
                                 

Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer  

Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende    
Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind   
Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har   
modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere den 15. maj 2007.      

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn:             | Peter Wenzel Kruse             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for    | Vice President, Communication & IR     |
| Ledende Medarbejder:      |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder:           | Vestas Wind Systems A/S           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode):     | DK0010268606                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse:   | Aktier                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter:    | Køb                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato:          | 15. maj 2007                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er | Københavns Fondsbørs            |
| gennemført:          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer:  | 600 stk.                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede | DKK 214.500,00               |
| værdipapirer:         |                       |
--------------------------------------------------------------------------------


Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,  
tlf. 9730 0000.                                 


Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Attachments

070515-mfkdk-21.pdf