Delårsrapport, første kvartal 2007 - Resultatfremgang som forventet

Aarhus N, DENMARK


Kvartalets afskibninger på 855 MW (2006: 777 MW), omsætning på EUR 760 mio.
(2006: EUR 715 mio.) og EBIT-margin på 2,5 pct. (2006: 0,8 pct.) var som
ventet. Forbedringerne af Vestas' drift og samarbejdet med de mange
leverandører skrider langsomt frem og skaber grundlaget for fortsat fremgang i
indtjeningen. Det bedre flow i produktionen og specielt de forbedrede
betalingsbetingelser i forhold til kunderne har fastholdt
nettoarbejds¬kapitalen på et lavt niveau trods øgede sikkerhedslagre.
Bestyrelsen har besluttet at oprette et nyt optionsprogram. 

Attachments

070515-mfkdk-20.pdf