Dėl APB „Apranga“ 2006 m. prospekto-ataskaitos

Vilnius, LITHUANIA


2006 m. bendrovės prospektas-ataskaita pateikta Vertybinių popierių komisijai
ir Vilniaus vertybinių popierių biržai (žr. prisegtą bylą). Su prospektu taip
pat galima susipažinti bendrovės interneto svetainėje
www.apranga.lt/investuotojams arba bendrovės buveinėje adresu Kirtimų 51,
Vilnius. 

Vaidas Savukynas
Finansų ir ekonomikos direktorius
(8-5) 2390 843

Attachments

2006 metu prospektas-ataskaita be ak su priedais.pdf