Oplysningsforpligtelse vedr. aktiekapital og stemmeantal pr. 1. juni 2007

Aarhus N, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 24/2007
Vestas Wind Systems A/S                             

Randers, den 1. juni 2007                           

Oplysningsforpligtelse vedr. aktiekapital og stemmeantal pr. 1. juni 2007    

I forbindelse med implementeringen af EU's gennemsigtighedsdirektiv       
(2004/109/EF) i dansk lovgivning har Finanstilsynet udstedt bekendtgørelse nr. 
226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtigelser.         

Iht. bekendtgørelsens § 17, stk. 2 er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at 
oplyse det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet  
pr. 1. juni 2007.                                

Det kan således oplyses, at pr. 1. juni 2007 har Vestas Wind Systems A/S' en  
nominel aktiekapital på DKK 185.204.103. Aktiekapitalen består af én      
aktieklasse, og hvert aktiebeløb af DKK 1.00 giver én stemme svarende til et  
samlet antal stemmerettigheder på 185.204.103.                 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peter Wenzel Kruse, chef for Kommunikation &
IR hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000.                 

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Attachments

070601-mfkdk-24.pdf