Dėl „Aprangos“ grupės investuotojo kalendoriaus iki 2007 m. pabaigos

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2007.06.05 - 20 mln. Lt obligacijų emisijos platinimo pradžia
2007.06.15 - 20 mln. Lt obligacijų emisijos platinimo pabaiga
2007.06.15 - 20 mln. Lt obligacijų emisijos ISIN LT0000402091 išpirkimas
2007.07.02 - 2007 m. birželio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2007.08.01 - 2007 m. liepos mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2007.08.17 - Šešių mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
2007.09.03 - 2007 m. rugpjūčio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2007.10.01 - 2007 m. rugsėjo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2007.11.05 - 2007 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2007.11.16 - Devynių mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
2007.12.03 - 2007 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta

Vaidas Savukynas
"Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius
(8-5) 2390 843