Mondo køber hostingvirksomhederne Alpha IT og Netdanmark

DENMARK


Mondo A/S overtager de danske it-virksomheder Alpha IT ApS samt Netdanmark A/S,
sidstnævnte med eget datacenter i Århus. Opkøbene er de endelige skridt i den
planlagte konsolidering af hostingmarkedet, som Mondo præsenterede i oktober
2006, da virksomheden blev noteret på Københavns Fondsbørs OMX. I konsekvens af
opkøbene opjusteres samtidig forventningerne til årets omsætning. 

Mondo A/S har i dag underskrevet aftale vedrørende køb af Alpha IT ApS samt
betinget aftale om køb af Netdanmark A/S. Aftalen med Netdanmark A/S afhænger
af gennemførelse af tilfredsstillende Due Diligence, der forventes endeligt
afsluttet i løbet af 2 uger. 

Den samlede købesum for Alpha IT på DKK 30 mio. betales gennem en kombination
af kontant vederlæggelse og nyudstedelse af aktier. Den endelige købesum
afhænger af udviklingen i de forretningsmæssige resultater i forhold til den
earn-out aftale, der er indgået. Slutkøbesummen kan derfor variere med 25 % i
både op- og nedadgående retning afhængig af opfyldelse af aftalte mål mellem
Mondo og Alpha IT. Der er i forbindelse med handlen indgået aftale med sælgerne
om en to-årig binding mod salg af alle aktier. 

Købesummen for Netdanmark på DKK 11,35 mio. kr. betales gennem en kombination
af kontant vederlæggelse og nyudstedelse af aktier. Der er ligeledes indgået en
earn-out aftale, som afgør den endelige købesum, der kan variere med ca. 28 % i
både op- og nedadgående retning afhængig af opfyldelse af aftalte mål mellem
Mondo og Netdanmark. I forbindelse med handlen er der desuden indgået aftale
med sælgerne om en toårig binding mod salg af samtlige aktier. 

Nyudstedelse af aktier, der vederlægges for købene forventes at ske i løbet af
1. halvår 2008. 

Alpha IT har siden 1999 leveret infrastrukturprojekter, facility management og
driftsløsninger på en ren Microsoft-platform til SMV-markedet (små og
mellemstore virksomheder). Netdanmark er en af Danmarks mest professionelle
SMV-leverandører inden for drift af skalerbare Microsoft-løsninger. Netdanmark
ejer og råder desuden over eget 1.500 m2 stort datacenter i Århus med en fysisk
kapacitet på mere end 8.000 serverunits. Med overtagelsen af Alpha IT og
Netdanmark vokser Mondo samtidig til ca. 350 medarbejdere ialt, hvoraf ca. 50
medarbejdere i Danmark vil være beskæftiget med hosting og IT-outsourcing. 

Alpha IT og Netdanmark forventer i 2007 en omsætning på henholdsvis ca. DKK 21
mio. og DKK 7 mio. For den resterende del af 2007 forventes således en positiv
omsætningseffekt for Mondo på ca. 14. mio., og Mondo opjusterer derfor
forventningerne til omsætningen i 2007 til et stykke over DKK 100 mio. og
fastholder samtidig forventningerne til årets resultat (EBIT) før afholdelse af
integrationsomkostninger på 5-7 % af omsætningen. Der forventes i 2007 afholdt
yderligere integrationsomkostninger i størrelsesordenen DKK 2 mio. i
forbindelse med de to seneste akkvisitioner og den udarbejdede
integrationsplan, som forventes fuldt gennemført i løbet af 12 måneder. 

For 2008 forventes købene at bidrage med synergier i form af
omkostningsbesparelser på ca. DKK 1,5 mio. samt salgssynergier i
størrelsesordenen DKK 2-3 mio. 

”Jeg er både personligt og på Mondos vegne meget glad for netop disse to
akkvisitioner. Der er tale om to selskaber, der hver for sig er ganske unikke.
Dels er der tale om to Microsoft certificerede Guld-partnere, som betyder, at
Mondo internationalt er seksdobbelt Microsoft Guld-partner, og dels er der tale
om to selskaber, der hver især har opbygget meget unikke markedspositioner
inden for leverance af standardbaseret shared hosting og dertil knyttede
ydelser. Hvor Mondo traditionelt har haft sin styrke inden for traditionel
IT-outsourcing i den øvre del af SMV-markedet har både Alpha IT og Netdanmark
fokuseret på den brede del af dette marked. Det betyder, at vi med disse to
virksomheder får en meget bred kundeplatform at krydssælge inden for, og da
begge virksomheder har udviklet meget skalerbare forretningsmodeller, kan vi
relativt nemt eksportere disse til andre markeder uden for Danmark,” siger
administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo. 

Spidskompetencer udvides 
Majoritetsaktionærerne i Alpha IT, Frank Mogensen og Henk Van Ark samt
majoritetsaktionær i Netdanmark Rasmus Foged fortsætter alle i ledende
positioner i Mondo-koncernen. 

Netdanmark er i SMV-markedet kendt som en meget dynamisk og tilpasningsdygtig
leverandør med stor erfaring inden for drift af blandt andet Microsoft CRM.
Alpha IT er en af pionererne inden for infrastrukturprojekter, facility
management og driftsløsninger på en ren Microsoft-platform til SMV-markedet. 

”Med de seneste opkøb tyder det på, at vores nuværende markedsdominans inden
for udvikling og drift af Microsoft CRM-løsninger, ikke længere blot strækker
sig til Danmark, men formentlig til det meste af Skandinavien. Med købet af
Netdanmark er Mondos position i Vestdanmark desuden markant styrket. Udover
eget datacenter i København, har virksomheden nu også eget datacenter i Århus
med meget stor kapacitet, hvor den nuværende organisation i Århus ligeledes
konsolideres på Netdanmarks nuværende lokation. Købet af Alpha IT betyder, at
vi får endnu stærkere kompetencer inden for facility management og gennemførsel
af større infrastrukturprojekter. Dette er særdeles vigtigt, da vi i stigende
grad oplever en efterspørgsel på sådanne kompetencer fra mange af vores
eksisterende kunder. Hertil kommer, at Alpha IT har udviklet nogle meget stærke
koncepter inden for proportionering af flere af Microsofts serverprodukter samt
supportkoncepter relateret hertil,” siger administrerende direktør Anders Chr.
Andersen, Mondo. 

Konsolidering af det danske marked fuldført - Mondo fortsætter internationalt 
I forbindelse med notering på Københavns Fondsbørs i oktober 2006 præsenterede
Mondo en treårig strategi for konsolidering af det skandinaviske marked for
IT-services i SMV-segmentet. I januar 2007 overtog Mondo IT-virksomheden Aqcel
og påbegyndte i den forbindelse den lovede konsolidering. Samtidig
offentliggjorde Mondo forventede opkøb inden for hostingmarkedet i første
halvår af 2007. Med de to seneste opkøb af henholdsvis Alpha IT og Netdanmark
gennemfører Mondo den planlagte danske konsolidering på under ét år. 

”Vi har gennemført vores planlagte danske konsolidering på under ét år - noget
hurtigere end vi havde håbet og planlagt. Samtidig har vi klart overperformet i
forhold til den samlede størrelse af de gennemførte opkøb. Oprindeligt var
vores plan akkvisititvt at vækste vores forretning med 30-50 % årligt. Med de
seneste opkøb vækster vi i år vores forretning med mere end 100 %. Resten af
2007 forventer vi at bruge på at integrere de tilkøbte virksomheder - parallelt
med at vi så småt er begyndt at se nærmere på hvor og hvornår, vi skal etablere
os i Sverige. Vi forventer, at dette sker primo 2008. Inden da er det dog
planen at gennemføre en kapitaludvidelse med henblik på at finansiere den
videre skandinaviske akkvisitionsstrategi,” siger administrerende direktør
Anders Chr. Andersen, Mondo. 


For yderligere oplysninger 
Administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo A/S 
aca@mondo.dk 
Tlf.: 39 13 02 00 

Om Mondo A/S 
Mondo udvikler, hoster og vedligeholder internetbaserede forretningsløsninger
for danske og skandinaviske virksomheder. Mondo består af tre divisioner og
beskæftiger ca. 350 medarbejdere fra sine kontorer i Danmark, Ukraine og
Pakistan. 

Mondo har eksisteret siden 1993 og opererer ud fra filosofien - Én leverandør
ét ansvar. Mondo Solutions A/S designer, udvikler og implementerer
forretningsløsninger. Mondo Hosting A/S driver, vedligeholder og tager ansvar
for al drift af data/applikationer. Mondo Communication A/S optimerer og
vedligeholder websider og out-/insourcer webmaster funktioner. 

Mondo har hjulpet over 1000 virksomheder og organisationer til at skabe værdi,
sikkerhed og udnytte Internettets muligheder. 

www.mondo.dk

Attachments

fondbrsmeddelelse nr  9 060607.pdf