Mondo afslutter købet af Netdanmark

DENMARK


Mondo A/S meddelte 7. Juni  at selskabet havde overtaget IT-virksomhederne
AlphaIT og Netdanmark dog således, at den endelige overtagelse af Netdanmark
var afhængig af gennemførelse af tilfredsstillende Due Dilligence. 

Gennemførelsen af Due Dilligence i.fb.m. købet af Netdanmark er nu gennemført.
Due Dilligence har ikke givet anledning til forbehold og handlen er dermed
endelig og uigenkaldelig. 

Attachments

fondbrsmeddelelse nr 10 190607.pdf