Mondo reorganiserer sin danske forretning

DENMARK


Efter at have opkøbt 3 virksomheder siden begyndelsen af 2007, tilpasses den
danske del af organisationen mhp. at opnå planlagte synergier såvel
forretningsmæssigt som på omkostningssiden. 13 medarbejdere i Danmark
afskediges som en del af denne reorganisering. 

Den største forandring sker ved at salg og marketing fra de hidtidige
forretningsomåder i Mondo Danmark; samles under én ansvarlig. Dette forventes
at bidrage væsentligt til øget krydssalg mellem Mondo's hidtidige
forretningsområder - Udvikling, Drift/IT-outsourcing og Online Communication 

Lars Munch Johansen er udnævnt til Vice President, Sales & Marketing. Lars
Munch Johansen er uddannet ingeniør og officer og har tidligere været ansat i
Accenture, IT Factory og Aqcel. 

Mondo Solution og Mondo Communication sammenlægges organisatorisk til Mondo
Delievery og vil have det samlede ansvar for fremtidig leverance af alle
projektbaserede løsninger. Hertil kommer, at det hidtidige brand for Mondo's
offshore aktiviteter ”Geopaq” nedlægges og fremover vil fungere som en 100%
integreret del af Mondo Delivery. 

Morten Munch Johansen er udnævnt til Vice President, Mondo Delivery. Morten
Munch Johansen er uddannet ingeniør og officer og har tidligere været ansat i
Accenture, Valtech og Aqcel. 

Mondo Hosting fortsætter som hidtil efter købet af Netdanmark og AlphaIT.
Jørgen Østergaard Lyngsdal er udnævnt til Vice President, Mondo Hosting. Jørgen
Østergaard Lyngsdal har været ansat i Mondo Hosting i tre år som Sales Manager
og har tidligere været ansat i EDB-gruppen og Storagetek. 

”Vi er vokset voldsomt i år, efter købene af hhv. Aqcel, Netdanmark og AlphaIT;
nu er vi nået dertil, hvor vi desværre også skal træffe nogle af de mere
ubehagelige beslutninger. Vi kan konstatere, at vi i dag sidder med en rel
redundante funktioner på forskellige områder, samtidig med at vi har behov for
at organisere os på en mere smidig vis. Når man primært, via akkvisitioner,
vokser fra 80 til over 300 medarbejdere så hurtigt som vi har gjort, er det
desværre en af sidegevinsterne.” 

Vi har identificeret ialt 13 stillinger, som vi mener vi kan klare os uden;
svarende til ca. 10% af det samlede antal medarbejdere i Danmark. Der er tale
om stillinger inden for såvel administration, salg, support, delivery og drift.
Hertil kommer 5-6 stillinger som bortfalder via naturlig afgang.” 

”Parallelt med denne tilpasning af vores organisation kigger vi løbende på de
mange andre  omkostningsbesparelser, vi tror vi kan finde i.fb.m. det seneste
køb af Netdanmark og AlphaIT. Det er nu, at vi over for markedet og os selv
skal bevise, at der ligger et stort økonomisk rationale i at opkøbe og
integrere virksomheder inden for udvikling og IT-drift. Og det har vi tænkt os
at fokusere meget konsekvent på”, siger Adm. Direktør Anders Chr. Andersen.

Attachments

fondbrsmeddelelse nr 11 210607.pdf