AS Tallinna Vesi alustab lisateenuste pakkumist kaubamärgi VEEMEES all

Tallinn, ESTONIA


AS Tallinna Vesi toob alates 2. juulist 2007 turule uue kaubamärgi VEEMEES,   
mille all hakatakse pakkuma eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele,  
kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud
hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid.                      


VEEMEES kuulub AS Tallinna Vesi koosseisu iseseisva üksusena, millel on eraldi 
eelarve ja eesmärgid.                              
„Uue kaubamärgi väljatöötamise tingis meie soov selgemalt eristada tasulisi   
lisateenuseid Tallinnaga sõlmitud lepingu raames pakutavatest teenustest ja   
infrastruktuuri korrashoiutöödest“, selgitas AS Tallinna Vesi äriarenduse juht 
River Tomera.                                  

VEEMEES eesmärk on oma teenuseid osutada ka väljaspool AS-i Tallinna Vesi   
teeninduspiirkonda, keskendudes esmases etapis siiski Tallinna linnas ning   
lähivaldades elavate klientide teenindamisele.                 

Kui seni on AS-i Tallinna Vesi teenused olnud valdavalt seotud ettevõtte    
omanduses olevate varade haldamisega ja lõppesid seetõttu kinnistu       
liitumispunktis, siis uus üksus pakub ka kinnistusiseseid teenustöid.      

„Soovime pakkuda klientidele võimalikult laiaulatuslikke professionaalseid vee 
ja kanalisatsiooniga seotud teenuseid. Siiani olime teatud tööde puhul sunnitud 
kliendid suunama teistesse ettevõtetesse, kuid nüüdsest soovime suurema osa   
teenustöid teostada ise kasutades ära Tallinna Vee kogemusi ja kompetentsi“,  
lisas Tomera.                                  

VEEMEES tuleb appi, kui vesi on torudes ummistuse või külmumise tõttu seisma  
jäänud, kraanid tilguvad või lekkivad torud vajavad vahetamist. Lisaks     
teostatakse torustike pesemist, filmimist ning ehitatakse uusi krundisiseseid  
vee- ja kanaliühendusi.                             

Täpsem info Veemehe kohta asub veebilehel www.veemees.ee ning ühendust saab   
võtta telefonil 6262 620 või elektronposti aadressil info@veemees.ee      


Täpsem info:                                  
Reigo Marosov                                  
AS Tallinna Vesi                                
Avalike suhete juht                               
Telefon: 6262 209                                
Reigo.marosov@tvesi.ee