Totalbanken, halvårsrapport 2007

Aarup, DENMARK


TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007

• Rekord i Totalbanken for fjerde år i træk med et halvårsresultat før skat
  på 56,9 mio.kr.
• Resultatet før skat stiger 65% i forhold til 1. halvår 2006 og forrenter
  primo egenkapitalen med 38,7% p.a.
• Filialen i Odense C flytter i større lokaler ultimo 2007.
• Opjustering fra et resultat før skat på 57-62 mio.kr. til 75-80 mio.kr. 

Med et resultat før skat på 56,9 mio.kr. for første halvår 2007 realiserer
Totalbanken sit hidtil bedste halvårsresultat, en stigning på 65% i forhold til
2006. 

Det skyldes et fortsat højt niveau for netto rente- og gebyrindtægter i
kombination med positive kursreguleringer og netto tilbageførsel af
nedskrivninger på udlån. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 38,7%
p.a. 

Bestyrelse og direktion anser resultatet for meget tilfredsstillende.

Attachments

halvarsregnskab 2007 til fondsbrsen.pdf