Mondo A/S offentliggør Prospekt

DENMARK


Til OMX Den Nordiske Børs København A/S                     

København den 10. september 2007                        Fondsbørsmeddelelse nr.15, 2007 / Mondo A/S                   Mondo A/S offentliggør Prospekt                         


Idet der henvises til selskabsmeddelelse nr. 14/2007 af 7. september 2007, har 
Mondo A/S idag den 10. september 2007 offentliggjort Prospekt i forbindelse med 
to rettede emissioner (to apportindskud) og udstedelse af nye aktier på OMX Den 
Nordiske Børs København A/S.                          

Prospektet er offentliggjort via OMX Den Nordiske Børs København A/S og kan   
endvidere rekvireres fra d.d ved henvendelse til Mondo A/S på adresse:     

Mondo A/S                                    
Lersø Park Allé 107,                              
DK-2100 København Ø                               
Telefon: +45 39 13 02 00                            
Telefax: +45 39 13 02 01                            

Eller downloades på Selskabets hjemmeside: www.mondo.dk             

Morten Steen Jørgensen 	Anders Chr. Andersen                 
Bestyrelsesformand		Adm. direktør                       


For yderligere oplysninger                           
Administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo A/S            
aca@mondo.dk                                  
Tlf.: 39 13 02 00

Attachments

mondo_prospekt_7_september_2007.pdf fondbrsmeddelelse nr 15 10092007.doc